پیاده سازی try , catch و تغییر کلی در اعداد

تمامی اعداد باید به عنوان double ذخیره بشن، شبیه به js

این ساختار باید در برنامه به طور کامل تغییر کنه و عملیات روی اعداد هم همه باید با دستورات x87 انجام بشه

در حال انجام try, catch بودم که چون در حال ساخت یک دستگاه تجاری هستم فعلا اون رو توسعه نمیدم

بعد از بازگشت به پروژه باید switch رو هم انجام بدم و یک تغییر اساسی در توابع برای stack هم انجام بدم، به صورتی که تنها در پایان برنامه همه چیز به اصطلاح leave بشه