برنامه نویسی

تمام شدن پیاده سازی String و برطرف کردن خیلی از باگ ها

خب

string به طور کامل در دل کار پیاده سازی شد

البته برای Regex من از C str استفاده کردم که در آینده باید اصلاح بشه

ولی برای بقیه جاها پیاده سازی های substr و cmp و ... رو انجام دادم که در ادامه البته باید پیاده سازی replace رو هم انجام بدم