Perfomance عالی در Concat

خب با اجرا کردن

time ./dolang test/concat.do

و اجرا کردن نمونه مشابه اون در c با strcat و یا c++ string و یا quickjs متوجه تفاوت زیاد پرفورمنس میشه شد

برنامه درdolang با میانگین ۲۰۰ میلی ثانیه اجرا میشه. در حالی که با حالت های بالا از ۶ تا ۹ ثانیه اجرا میشه.