پروژه اسنپ

چرا پروژه هایی شبیه به اسنپ که در ایران تنها توسط ارگان های دولتی اجرا میشوند باید از رانندگان ۱۵ درصد بگیرند ؟ میدانید ۱۵ درصد چه مبلغ بزرگی است و چه ظلم بزرگی در حق رانندگان میشود ؟ دولت و حکومت باید اسنپ و پروژه های مشابه را مجبور کند که تنها یک درصد از رانندگان بگیرند و حتی با گرفتن ۵ درصد از راننده، راننده را بیمه کند.

اگر دولت و حکومت قادر به انجام این کار نیست باید بستر برای شرکت های خصوصی مهیا شود تا با رقابتی شدن این پروژه های وسیع خود به خود قیمت ها کاهش پیدا کند و به جای خوب بودن شرایط برای دارندگان اسنپ و امثالهم شرایط برای مردم راحت شود.

صاحبان اسنپ به جای داشتن ۱۰ بنز و بی ام و میتوانند با یک بنز و بی ام و هم شرایط خوبی داشته باشند.

متاسفانه در ایران شرکتهای مشابه سایپا و ایران خودرو با همان روال و همان ساز و کار رو به افزایش هستند. الگویی هایی که باعث پسرفت کشور شده اند و خیلی وقت است دارند به ایران لطمه میزنند.

زمانی که مصاحبه با یک وزیر رو دیدم که میگفت شما از من توقع دارید که پراید سوار شوم میخواستم سرم را به دیوار بکوبم. آنقدر تمام وجود من درد گرفت که خدا میداند. نمیدانم چرا با امثال این آدمها برخورد نمیشود ؟

ایران هدف خیلی خوبی را برای داشتن ماشین ملی شروع کرد. باور کنید این هدف خیلی ارزشمند و درست است. هر کسی که آن را پیشنهاد داده باید دستش را بوسید. اما در اجرا کردن این هدف کسانی که مسئول اجرای آن بودند به حتم یقین میتوان گفت که ۱۰۰ درصد شکست خورده اند. در طی ۴۰ سال نتوانستند حتی با کپی برداری از شرکت های خارجی خودرو این صنعت را رشد دهند.

باید پذیرفتن شکست این هدف در راس تصمیمات دولتی و حکومتی باشد و چیزی که ۴۰ سال نتوانسته نه تنها در عرصه بین الملل بلکه در خود ایران پیشرفتی کند، کنار گذاشته شود.

ما همیشه تصمیمات خوبی میگیریم اما اجرا کردن آن خیلی مهم تر از خود آن است. اگر نتواستیم آن تصمیم خوب را عملی کنیم و یا نیرویش را نداشتیم و یا آدم اشتباهی برای اجرای آن انتخاب کردیم. باید شکست را بپذیریم و راه را هموار کنیم تا این ۴۰ سال عقب ماندگی که لطمه آن را تنها مردم خورده اند، جبران شود.

من منکر آن نمیشوم که آمریکا، انگلیس و اسرائیل و امثالهم همگی کشورهایی خودخواه هستند که برای خودشان حاضرند همه را له کنند. اما این را هم در نظر بگیرید که یک جوان ایرانی میتواند علاوه بر گفتن مرگ بر این کشورها میتواند مرگ بر ایران هم بگوید. چون حکومت و دولت ایران هم میتواند با خود خواه بودن به نفع مردمش همانند آن کشورها رفتار کند و حداقل مردم خود را از خود راضی نگه دارد.

شرکت های زیادی را میبینم که به همان منوال ایران خودرو و سایپا عمل میکنند و پز میدهند که تو اگر میتوانی بیاد و خودت حتی یک پراید بساز بعد شروع کن به هلدرم قلدرم کردن.

نمونه این افکار میشود عقب ماندگی. نکته اینجاست که من هم نمیتوانم پراید بسازم اما تویی هم که نتوانسته ای کنار بکش و بگذار کسی که اهلش است و میتواند آنرا اجرا کند پیش قدم شود. باور کنید با پیشرفت آن زندگی شخص شمایی که هنوز پراید میسازید و دست مردم میدهید هم پیشرفت میکند. بدون آنکه زحمتی بکشید.