یادگرفتن


با یاد گرفتن کلی چیز جدید شما یک برده ی خیلی خوب خواهید بود. اما اگر یک چیز خیلی ساده بلد بودید و از آن برای خودتان استفاده کردید شما بیزینس خودتان را خواهید داشت ...

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.